Cân phân tích chỉ số cơ thể BEURER BF100

4.100.000 

Cân phân tích chỉ số cơ thể BEURER BF100 được dùng để cân trọng lượng cơ thể cũng như phân tích và chẩn đoán dữ liệu cá nhân