Máy đo huyết áp bắp tay Sanitas SBM38

1.250.000 

Máy đo huyết áp bắp tay Sanitas SBM38 được tổ chức ETM Testmagazin – một trong những tổ chức thử nghiệm lớn và quan trọng nhất ở Đức